Alles       Boeken      Illustratie       Grafisch

Monty Kraayeveld Penning

Voor de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur maakte ik een kaartje over de Monty Kraayeveld penning. De Monty Kraayeveld Penning is na zijn overlijden bedacht om hem te eren en blijvend te herdenken. Monty Kraayeveld heeft bijzonder veel betekend voor de vereniging. Deze onderscheiding kan door het bestuur worden uitgereikt aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de acupunctuur in het algemeen, in Nederland of daarbuiten.  

Deze erepenning wordt uitgereikt samen met het kaartje dat ik ontwierp, om enige achtergrondinformatie verschaffen over de herkomst, waarde en betekenis van de penning.

In opdracht van: Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
Februari 2018